Agenda en speellijst

 

 

Op dit moment werkt Michael aan de ontwikkeling van verschillende nieuwe projecten:

  • Bij het Iraanse gezelschap van Arvand Dashataray zal Michael van augustus tot oktober 2016 in Iran/Teheran de voorstelling ‘Reconsider Your Image Of Me’ maken. Deze zal vooralsnog alleen in Teheran spelen tot 22 oktober.
  • Samen met Mirjam Koen in Rotterdam werkt hij aan een nieuwe voorstelling: ‘De Manager-het Lijden der Leiders’. Deze zal in november 2016 uitkomen bij OT-Rotterdam.
  • Samen met Nieuwe Helden werkt hij nu aan een nieuw ontwikkelingstraject voor het project ‘The Village’. Hij geeft samen onder Stichting Nieuwe Helden aan theaterschool studenten en pas afgestudeerde Een eerste testcase zal te zien zijn op het ITS Festival te Amsterdam juni 2016.
  • Er is een samenwerking met Cascoland op 4 mei 2016. Tijdens dodenherdenking op het Jan Schaffelaarplanstoen te Amsterdam.

 

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star