Spel: Nieuwe Helden Club 3.0

Nieuws: Club 3.0 gaat naar AUSTRALIË. Het Nextwave Festival heeft de Club 3.0 uitgenodigd om deel te nemen aan hun festival in mei 2014. Een festival voor de nieuwe golf talentvolle kunstenaars

4 sterren voor De Club 3.0 op Theaterkrant.nl

Voorstelling over Fightclub anno nu

Na het succes van de Club 2.0 in 2011 (Amsterdam, Utrecht, Eindhoven) en kleinere Club momenten in 2012 en voorjaar 2013 maakt Nieuwe Helden op vraag van de VOORUIT in Gent een Club 3.0. Deze versie is logistiek eenvoudiger dan de 2.0 versie maar even inhoudelijk opzoek naar: “wat is fightclub anno nu?”, “waar staan wij voor?” , “waar vechten wij voor?”

De Club 3.0 is een voorstelling, een performance waarbij het publiek wordt meegenomen in een zoektocht naar wat wij kunnen/moeten/willen doen in/voor/tegen onze huidige samenleving. Ze mogen praten, luisteren, vechten, kijken en uiteindelijk kiezen, of niet.

the club 19

Vanaf mei 2014 speelt Michaël Bloos in deze voorstelling van Nieuwe Helden.

1 tm 11 mei Next Wave Festival Melbourne

3 tm 13 juli Over het IJ Festival Amsterdam

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star