Spel: BREKBER

BREKBER

Een bijzondere productie op een prachtige locatie: Tryater en Keramiekmuseum Princessehof presenteren Brekber. In het Princessehof in Leeuwarden. Het publiek neemt plaats tussen 888(!) borden uit de collectie van het museum en ondergaat de twee verschillende kunstuitingen op een moment. Daarmee verhouden theater en beeldende kunst zich heel organisch tot elkaar.

Centraal in Brekber staat het verzamelen van porselein: waarom leggen mensen een verzameling aan? Wanneer is een aantal objecten een verzameling geworden? Waarom kiest iemand voor zoiets kwetsbaars als porselein? Hoe gaan verzamelaars om met hun collectie? En wat hopen ze dat er na hun dood met de verzameling gebeurt?

Wieke, een oudere onafhankelijke vrouw, heeft haar leven geleefd. Ze heeft veel gereisd, veel gezien en een prachtige verzameling borden opgebouwd. Ze voelt dat haar dagen zijn geteld en ze vindt dat ze afscheid moet nemen. Van haar vrienden, haar (klein)kinderen en van de verzameling die ze in haar leven met veel liefde en hard werken heeft opgebouwd. Vooral dat laatste gaat haar aan het hart. In ontmoetingen met haar (klein)kinderen en de conservatrice van het museum moet ze zichzelf opnieuw verhouden tot haar verzameling. Ze wordt, misschien wel voor het eerst, gedwongen haar levenswerk te bekijken door de ogen van een ander. Wordt de afstand tot haar dierbare collectie nu groter? Wordt misschien de ruimte tussen de mensen aan wie ze die liefde moet overdragen intenser?

Brekber gaat over het leven. Over de kracht van eenvoud en over kwetsbaarheid. Maar ook over vasthouden en loslaten, over opgooien en laten vallen. De collectie borden staat symbool voor de waarde die wij aan het leven geven. Moet de collectie bij elkaar blijven? Moet het nageslacht de collectie beheren? Of mag de verzameling ook uiteen vallen en verspreid worden over de wereld? Zou uit al die kleine stukjes verzameling dan misschien weer een nieuwe collectie kunnen ontstaan? Kortom: wil de mens houden wat hij heeft, of is een nieuw begin mogelijk? Maar het gaat ook over de betekenis van een museum. Welke rol speelt een museum in het bewaren van verzamelingen. Wie bepaalt wat kunst is en wanneer wordt kunst werkelijk kunst?

Door de kracht van het museale decor en de 888 bijzondere borden uit de collectie van Keramiekmuseum Princessehof is het ook mogelijk om de installatie te bezoeken op momenten dat er geen voorstelling is.

tekst Jeroen van den Berg
vertaling Romke Toering
regie en keus porselein
installatie Brekber
Jos van Kan
spel Aly Bruinsma
Marjolein Ley
Klemens Patijn
Michaël Bloos
muziek Marlijn Helder
piano Klemens Patijn
dramaturgie Berthe Spoelstra
vormgeving Jan Ros
keramiek artiest Diane K.W.
conservatoren Eva Ströber
Karin Gaillard
kostuumontwerp Dorien de Jonge
lichtontwerp Koos de Vries
%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star