Creator: The Village- Online platform

The Village

The Village is een online platform dat nieuwe manieren van verhalen vertellen in de publieke ruimte onderzoekt door het creëren van offline ervaringen met behulp van speciaal ontworpen mobiele technologie.

De komende drie jaar bouwt Stichting Nieuwe Helden samen met instellingen, kunstenaars, studenten, bedrijven en stedelingen aan The Village; een sociaal-creatief platform in de vorm van een virtueel dorp in de fysieke stad. The Village wordt gebouwd met bouwstenen uit de werkelijkheid én de fantasie, uit de virtuele én de echte realiteit, uit dat wat dichtbij én ver weg is. The Village legt het universele dorp bloot dat in elke stad, in elke stadsbewoner aanwezig is. Basisinstrument van het project is de smartphone app, die je door het dorp in jouw stad loodst.

Academy

In the Village Academy bouwen we met anderen aan de ontwikkeling van The Village. In een periode van meerdere weken kunnen groepen workshops volgen onder begeleiding van een creator van Nieuwe Helden. Tijdens deze workshops creëren we gezamenlijk en met de werkwijze van Nieuwe Helden als leidraad The Village voor een specifieke situatie (bijvoorbeeld een opleiding, museum of festivals); de deelnemers aan de workshops worden zelf ook creator.

Michaël Bloos is als creator en ontwikkelaar verbonden aan de The Village

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star