Concept en regie: Hotel Schaffelaar

Michael Bloos maakte samen met Cascoland Amsterdams eerste Open Air Hotel. ‘Hotel van Schaffelaar’ bood in de nacht van 4 op 5 mei 2016 aan 30 mensen een onvergetelijke overnachting in de openlucht.

Met muziek, singer-songwriters, hot tubs, een filmvertoning, milk & cookies en een geheimzinnige radio-uitzending bood Hotel van Schaffelaar een intieme overnachting op de avond van 4 mei, Herdenkingsdag. De volgende ochtend, op 5 mei, ontwaakten de gasten en schoven aan voor een uitgebreid Bevrijdingsontbijt.

 

De regie van de avond was in handen van Michaël Bloos

 

http://cascoland.com/#/projects/cascoland-kolenkit/hotel-van-schaffelaar/

 

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star