Spel: Voor wie is niets onmogelijk

Vier acteurs vormen een gezin: Een vader, moeder, zoon en dochter. Zij zijn aan elkaar overgeleverd, door afhankelijkheid, verlangen en wanhoop. Maar wat doet jouw perceptie op dit drama met de werkelijkheid? Regisseur Hanna van Mourik Broekman toont de moeilijkheid tot samenleven middels een gezin dat het gesprek aangaat met een publiek.

Voor wie is niets onmogelijk is ervaringstheater in een totaal andere vorm. Je zit op het speelveld, wordt medeplichtig gemaakt en volledig het ontwrichtende verhaal ingezogen. Onvermijdelijk.

“Samen vormen ze een prachtig disfunctioneel gezin, en tonen ze dat onvoorwaardelijke liefde misschien universeel is, maar door iedereen op een andere manier wordt uitgelegd. En dat het eenvoudig is jezelf en elkaar te verliezen in verwachtingen.” Theaterkrant

Regie/concept: Hanna van Mourik Broekman
Tekst: Simon Weeda
Spel: Michael Bloos, Eva Meijering,  Annica Muller,  Tobias Nierop
Dramaturgie: Emke  Idema
Decor: Andre Joosten
Lichtontwerp: Andre Pronk
Geluid: Peter Vandemeulebroecke
Productie: Jose Schuringa
Publiciteit: Matthia Jansen
Stormkader: Kim Zonneveld
Techniek: Roland van Meel
In samenwerking met:  PodiumBloos & Parktheater Eindhoven
%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star