Spel: Marijke Muoi, revolutie in Fryslân

Overrompelend en poëtisch ervaringstheater

Woede en oproer tijdens het ontstaan van onze democratie in 1795. Geen stoelen om op te zitten: het publiek reist met het personage door de kerk en neemt deel aan zijn confrontaties met anderen. Wie kan er afzijdig blijven. Wat vinden wij van deze democratie nu? Marijke Muoi is ervaringstheater over woede en de tijd, over revolutie en verzoening.

Tickets 

Elf acteurs en het creatieve team onder leiding van Sjoeke-Marije Wallendal, met videokunstenaar Arjan Klerkx, geluidskunstenaar Bo Bruijs en theatervormgeefster Mirjam Grote Gansey, zorgen voor spectaculaire transformaties van de Grote Kerk en prikkelen alle zintuigen in een overrompelende ervaring.

Michaël Bloos als Daam Fockema

“Opeens is het echt en kan je niet meer terug. Zo ben je aan het schaatsen, zo word je gekozen tot volksvertegenwoordiger.”

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star