Spreker: Co-creatie in het Theater

Co-creatie in het theater wint aan belang en populariteit. We co-creëren met gemeenschappen in de wijken, maatschappelijke instellingen, wetenschappelijke instituten en andere non-artistieke partners, maar een discours rondom deze belangwekkende werkpraktijk staat nog in de kinderschoenen. In deze conferentie verenigen kunstprofessionals uit Nederland en Vlaanderen zich en wisselen best practices uit. 

met Arlon Luijten, Hanna Timmers, Ilay den Boer, Merlijn Twaalfhoven, Simon Allemeersch, Thomas Spijkerman, Michael Bloos, Elike Roovers & Rutger Esajas, Ciska Hoet, Titia Bouwmeester, Esther Lagendijk, Arie Lenkeek, Marieke de Munck, Jasmina Ibrahimovic, Erica Smits, Jetske van Heemstra, Myriam Sahraoui, Dirk Bruins, Riek Sijbring, e.a.
o.l.v. Lara Staal & Tobias Kokkelmans

Conferentie Co-creatie in het theater maakt deel uit van Frascati Issues: De (on)vertelde stad. In de eerste week van november staat Frascati in het teken van de inwoners van Amsterdam. Theatermakers, stedelijke instellingen, vooraanstaande denkers en betrokken bewoners richten een theatraal onderzoekscentrum in en buigen zich over de verschillende gemeenschappen van de stad. Hoe gedeeld of ongedeeld is Amsterdam eigenlijk? Welke stemmen klinken er? Welke verhalen zijn nog onverteld?

Met Frascati Issues worden brandende maatschappelijke kwesties onder de loep genomen. Via voorstellingen, performances, debat en alles daar tussenin bieden we een andere blik op de wereld van vandaag. Ieder keer met een nieuwe focus en altijd in nauwe samenwerking met organisaties uit het maatschappelijke veld.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star