Tekst & Spel: Sam

Sam: een performance over de toekomst van werk, geld en leven
In deze energieke solovoorstelling met afwisselend de acteurs Isil Vos of Michaël Bloos en in regie van Lucas De Man volgen we een uur lang bankmedewerker Sam. Sam werkt al meer dan tien jaar voor de Rabobank, maakt vlot carrière en heeft plezier in het werk, maar stelt zich regelmatig vragen over de zin, de toekomst, de cultuur en de waarden van de bank. Sam twijfelt soms en vraagt zich af wat er beter of anders zou kunnen. Om vorm aan de vragen en de zoektocht te geven is Sam een vlog begonnen, met inspirerende mensen van binnen en buiten de bank, over de toekomst van werk, geld en leven. Speciaal voor Sam componeerde Niels Kuiters muziek die is gebaseerd op ‘bankgeluiden’. Vanaf eind november wordt de solovoorstelling in samenspraak met lokale Rabobank-filialen opgevoerd in het hele land.

Sam is onderdeel van de Artist in Recidence van Nieuwe Helden bij de Rabobank.

Voor boekingen: boeking@stichtingnieuwehelden.nl 

Credits:

  • Regie: Lucas De Man
  • Spel: Michaël Bloos of Isil Vos
  • Co regie: Michaël Bloos en Isil Vos
  • Regie assistentie: Mariëlla van Apeldoorn
  • Vormgeving: Pascal Leboucq
  • Muziek: Niels Kuiters
  • Techniek: Jeroen van Duyvendak
  • Producent: Stichting Nieuwe Helden
  • Projectleider: Rosa Boon
  • Publiciteit: Claire Beke

Mogelijk gemaakt door: de Rabobank Kunstcommissie

Met dank aan: de Veenfabriek, Verily Klaasen, Tanja Kliphuis, Danielle Laudy, Godelieve Spaans, Laurean Thomas, alle gidsen en natuurlijk alle medewerkers van de Rabobank!

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star