Regie: APPLESEED

Begin negentiende eeuw trok Johnny Appleseed vanuit Pennsylvania naar het westen met een zak vol appelzaadjes. De boomgaarden die hij plantte verkocht hij aan de pioniers die steeds verder het binnenland van Amerika introkken. Samen met reisjournalist Bas van Oort doorkruiste Lowie van Oers op de fiets Amerika. Dwars door het land van de pioniers, de gelovers en de ondernemers, het land waar Johnny Appleseed ooit zijn eerste zaadjes plantte.

tekst en spel: Lowie van Oers │regie: Michaël Bloos │met dank aan: Bas van Oort

Foto: Bas van Oort

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star