Creator: Universum van de Waanzin

Sinds mei 2019 is Michaël artistiek leider van het Universum van de Waanzin. Een lang lopend onderzoek naar vaders, gekte en de grenzen van de werkelijkheid in podcast, film en theater. Hierin gaat hij met verschillende kunstenaars de zoektocht aan naar hoe hij zich verhoud tot de vermissing en psychoses van zijn vader.

De verschillende projecten informeren en versterken elkaar maar zijn opzichzelfstaande werken. De werken zijn hier op deze site te zien maar samen ook op een eigen project pagina

Bezoek hier de project pagina

universumvandewaanzin.nl

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star