Creator: Universum van de Waanzin

Sinds mei 2019 is Michaël maker onder de regeling Nieuwe Maker bij Fonds voor de Podium Kunsten. Een lang lopend onderzoek naar vaders, gekte en de grenzen van de werkelijkheid in podcast, film en theater. Hierin gaat hij met verschillende kunstenaars de zoektocht aan naar hoe hij zich verhoud tot de vermissing en psychoses van zijn vader.

Bezoek hier de project pagina

universumvandewaanzin.nl

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star