Concept & Spel: In een tijd als deze – OT

Voor het OT maakte Michaël een solo voorstelling over het ontstaan van het OT en hoe dat ontstaan van toen zich tot de werkelijkheid van nu verhoud waarin hij zich als jonge theatermaker begeeft.

Gespeeld: OT Zomerfestival 2012

Met dank aan Mirjam Koen, Roma Vreede en Tristan

Foto: De Volkskrant vind nu ook dat je moet komen, dus wat let je nog!

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star