Spel: Bouwmeester Solness

In de moderne klassieker, Bouwmeester Solness  in regie van Frans Strijaards, legt Henrik Ibsen de maatschappij onder een microscoop en geeft hij blijk van een zeer scherp inzicht in de menselijke geest. Hij observeert de tastende ontwikkeling, bloei en herfst en het doven van het driftleven van de mens.

De onschuld van de jonge Hilde Wangel botst op de getroebleerde levensloop van Halvard Solness. Zijn seksuele gevoelens leiden deze charismatische man uiteindelijk naar de ondergang

Gespeeld door: Helmert Woudenberg, Laura Mentink, Jelle de Jong, Iris van Geffen en Michaël Bloos.

 

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star