Spel: A Lie of the Mind

Tijdens de eindvoorstelling van de toneelschool laten de studenten nog een keer zien wat ze als klas in hun mars hebben. Roy Baltus, Tirza de Boer, Michaël Bloos, Lowie van Oers, Gonca Karasu, Elise van ’t Laar, Floor Rolf en Leander de Rooij – de lichting van 2012 – kozen voor het stuk A Lie of the Mind van Sam Shepard, in een regie van Joeri Vos en Isil Vos.

“Een wereld van achtcilinder sleeën, Westerns en Rock & Roll”

A Lie of the Mind is een stuk over familie, het westerse individualisme en het verlangen je schaamteloos over te geven aan geweld, drank en grenzeloze liefde. A Lie of the Mind ontrafelt de mythe van de Amerikaanse droom – een wereld van achtcilinder sleeën, Westerns en Rock & Roll –door genadeloos de aanval te openen op haar grootste ideaal: het gezin.

Nicole Beaujean in De Gelderlander: “Je kunt niet anders dan deze voorstelling als een rollercoaster over je heen laten komen, van de ene emotie in de andere vallen, van afschuw, via ontroering terug naar ontsteltenis (…) Langzaam maar zeker groeit de hysterie en daarmee de bewondering voor deze dialogenmarathon. (…) Alweer een lichting toneelacteurs gepokt en gemazeld afgeleverd – en op naar de professionele podia.”

Fotografie: Suzanne Ophof (alumnus Fine Art)

image

image

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star